landskab og byrum

bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
bygning
Arkiv

Vi arbejder med formgivning på alle skalatrin, men uanset størrelsen af projektet arbejder vi altid ud fra den samme kreative vision: Vi vil udvikle løsninger, som udfordrer vanetænkningen og skaber nye måder at leve på.

Miljøhensyn og bæredygtighed er grundelementer alle vores projekter. Med en afvejning af de enkelte projekters økonomi, kontekst, sociale sammenhæng og energimæssige ressourcer skubber vi til mulighederne for at tænke i nye bæredygtige løsninger.

En særlig kompetence for os, er egenskaben til at sætte sig i brugerens sted og nytænke løsningsmodeller på ellers traditionelle opgaver. Altid med en stræben efter stærke og brugbare rum.

At skabe gode rum og løsninger, der tilpasser eksisterende bygningers gode kvaliteter til den moderne menneskes behov, er også en af vores kerneydelser. Vi arbejder med radikale men ofte simple omstruktureringer, der tilbyder bæredygtige løsningsmodeller.